Jesteśmy otwartym na nowości narodem

Według badania przeprowadzonego przez Ipsos, aż 60 procent respondentów deklaruje chęć zapoznania się z nowinkami. To bardzo pozytywny wynik, zwłaszcza, że okazało się, że z punktu widzenia nabywcy i konsumenta, najbardziej interesujące są produkty dopasowane do jego indywidualnych potrzeb.
 

Polacy otwarci na nowości!
Jesteśmy zatem narodem, który nie tylko nie boi się nowinek, ale wręcz ich łaknie. Z dalszych wyników badania Ipsos wysuwa się wniosek, że tylko co dziesiąty respondent zachowuje dystans i sceptycznie podchodzi do nowych produktów ufając sprawdzonym przez siebie już markom. Na pewno nikogo nie zdziwi, że po nowości chętniej sięgają kobiety (o 8% kobiet deklaruje otwartość na nowinki) oraz młodzi ludzie poniżej 30 roku życia. Interesujący jest również fakt, że pomiędzy grupą trzydziestolatków a czterdziestolatków nie ma znaczącej różnicy w deklarowaniu chęci sięgania po nowe marki! Z czego to wynika? Socjologowie wysnuwają teorię o zacieraniu się różnicy w podejściu do testowania nowości pomiędzy obecnymi trzydziestolatkami i czterdziestolatkami, społeczeństwo się „odmładza”. Z badania Ipsos wynika również, że kobiety o wiele częściej niż mężczyźni dzielą się informacjami o wykorzystywanych nowościach ze swoimi znajomymi i środowiskiem. Ten wynik jednak nie jest zaskakujący, a potwierdza jedynie towarzyską naturę kobiet.
 

Jak szybko i jak często sięgamy po nowości?
Polacy lubią pytać o porady osoby ze swojego najbliższego otoczenia. Ponad dwie trzecie respondentów odpowiedziało, że ich bliscy bardzo często zasięgają od nich porad na temat różnego rodzaju nowych produktów, jakie w danym momencie pojawiają się na rynku. Taka sama liczba Polaków biorących udział w badaniu Ipsos deklaruje również, że jeśli dany produkt sprawdził się w ich osobistym odczuciu, chcą go zareklamować wśród innych. Zatem poczta pantoflowa działa na najwyższych obrotach, pomimo tak zaawansowanych mechanizmów marketingowych, z jakimi przyszło nam się spotkać w dzisiejszych czasach!
 

Dalsze wyniki badań...
57% ankietowanych lubi również rozmawiać z najbliższymi na temat nowinek. Nie obce im jest również szukanie informacji lub czytanie recenzji o wybranych produktach za pośrednictwem prasy i Internetu. Z badania wynikło również, iż mężczyźni dużo częściej radzą znajomym i rodzinie na temat nowych produktów (i szukanie informacji na ich temat sprawia im większą przyjemność), a kobiety wolą takie produkty po prostu polecać. Aż 61% Polaków jest również w stanie zapłacić więcej pieniędzy za rzeczy, które są oryginalne (lub uważają, że są oryginalne), ponieważ mają przekonanie, że takie produkty nie tylko są lepszej jakości, ale lepiej dopasowują się do ich indywidualnych potrzeb.

Story Page